Asbestverwijdering: de risico’s van asbest

Iedereen is ongetwijfeld bekend met het gegeven dat asbest slecht is voor de gezondheid. Vandaar dat het ook niet meer mag worden gebruikt bij hedendaagse constructies. In oudere huizen is echter nog regelmatig asbest te vinden. Vroeger waren ze zich niet bewust van de gevaren en was de regelgeving omtrent asbest veel soepeler. Je kunt op verschillende manieren te maken krijgen met asbest. Vaak worden mensen met asbest geconfronteerd wanneer ze een oud huis gaan verbouwen. De asbest moet dan verwijderd worden, maar vaak mag je dit niet zelf doen. Aan de ene kant is dit gevaarlijk voor je gezondheid, aan de andere kant mag dit wettelijk gezien ook niet en bestaat hieromtrent strenge regelgeving. Hoe ziet die regelgeving er precies uit?

Gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven

In de meeste gevallen moet je het asbest laten verwijderen door gecertifieerde bedrijven. De reden dat dit enkel door gecertificeerde bedrijven mag worden gedaan, is omdat asbest verwijderen een complexe klus is die met de nodige voorzorg moet worden uitgevoerd. Door de asbest op een verkeerde manier te verwijderen, kunnen er namelijk gifstofjes vrijkomen die zeer slecht zijn voor de gezondheid. Een gecertificeerd bedrijf weet precies hoe de asbest moet worden verwijderd en maakt van te voren een inventarisatie op. Daarbij worden verschillende facetten in ogenschouw genomen. Denk daarbij aan het soort asbest, de plaats waar het asbest zit. Vervolgens wordt de beste verwijderingsmethode onderzocht.

Asbest altijd melden

Voordat de asbest überhaupt kan worden verwijderd, is het verplicht om dit te melden bij de lokale gemeente. Ook het bedrijf dat de asbest uiteindelijk gaat verwijderen, moet zich melden bij de gemeente. Let wel: in sommige situaties is het mogelijk om als particulier zelf asbest te verwijderen. Dit is een uitzondering op de regel. Er zijn verschillende situaties waarin je als particulier de asbestverwijdering zelf ter hand mag nemen. Deze verschillende situaties zijn opgesomd in het asbestverwijderingsbesluit. Ook als je als particulier de asbest mag verwijderen volgens het besluit, is het alsnog wettelijk verplicht om dit te melden bij de lokale gemeente.

Advies bij asbestverwijdering

Bij een grote verbouwing is het vrijwel altijd noodzakelijk om een gecertificeerd asbestbedrijf in te schakelen. Het nadeel hiervan is dat de kosten daarvan hoog kunnen oplopen. En tijdens het ombouwen van je huis is het al noodzakelijk dat je streng op het budget let. Bekijk daarom van te voren eerst goed welke asbest jij als particulier zelf mag verwijderen. Hierdoor kun je namelijk veel kosten besparen en is het mogelijk om enkel de complexe verwijdering door een asbestbedrijf te laten uitvoeren.


Delen